Contact

Leer Advies Buro
Anna Paulownalaan 12
5583 BE Waalre (Aalst)
Tel: 040-2217259
Mail: frans@leeradviesburo.nl

Wat doet het Leer Advies Buro ?

* Het Leer Advies Buro geeft sinds 1985 begeleiding aan kinderen uit het basisonderwijs met lees- en spellingsproblemen (dyslexie), taalachterstand, rekenmoeilijkheden (dyscalculie, toegepast rekenen) en automatiseringsproblemen.
* Ook begeleidt het Leer Advies Buro studenten in het voortgezet onderwijs (VMBO, MBO, HAVO, VWO, HBO) zowel bij problemen in de aanpak als ook met gerichte vakondersteuning.
Gerichte examentraining en -begeleiding (bijvoorbeeld PABO-toetsen) zijn vanzelfsprekend onderdeel van de activiteiten.
* Bovendien kunnen volwassenen met taal- en studieproblemen bij het Leer Advies Buro terecht. Wij proberen een aan de situatie aangepast leerdoel en leerplan op te stellen en behulpzaam te zijn bij het verwerken van de stof door het aanreiken van methodieken, het opvullen van hiaten en begeleiding bij het studeren.
* Bij school- en beroepskeuze biedt het Leer Advies Buro hulp. Wij proberen vast te stellen waar de interesses en voorkeuren liggen en nemen, indien noodzakelijk, een capaciteitenonderzoek af. IJslandstal De Kronkel
algemene voorwaarden | kvk: 123456789 | Copyright: SolidForm Web Solutions | Contact