Contact

Leer Advies Buro
Anna Paulownalaan 12
5583 BE Waalre (Aalst)
Tel: 040-2217259
Mail: frans@leeradviesburo.nl

Hoe werkt het Leer Advies Buro?

Uw eerste bezoek is een vrijblijvende kennismaking. U vertelt ons over de leermoeilijkheden van uw kind en wij proberen vast te stellen wat de problemen zijn en hoe groot de leerachterstand is. Besluit u hierna om in samenwerking met het Leer Advies Buro de problemen van uw kind aan te pakken dan wordt een analyse van de leerproblemen gemaakt.
Op basis van deze analyse wordt een handelingsplan opgesteld. Hiervoor worden in de regel drie bezoeken uitgetrokken. Het handelingsplan is opgebouwd uit verschillende eenheden 'oefenstof'. De eerste eenheid van de oefenstof, die gedurende een oefenperiode (ongeveer drie maanden) door uw kind moet worden doorgenomen, krijgt u tijdens het vierde bezoek. Tevens wordt u geïnstrueerd betreffende de didactische werkwijze en de frequentie van oefenen, want het is de bedoeling dat u tijdens de oefenperiode als begeleider(ster) van uw kind optreedt. Tijdens het wekelijkse herhalingsbezoek wordt de verwerking van de aangeboden stof beoordeeld en, indien noodzakelijk, specifieke training gegeven.

Aan het einde van iedere oefenperiode volgt een (kort) herhalingsonderzoek en wordt de oefenstof voor de volgende periode vastgesteld. Het aantal leerperioden is afhankelijk van de leerachterstand en de vorderingen tijdens de oefenperioden.
algemene voorwaarden | kvk: 123456789 | Copyright: SolidForm Web Solutions | Contact