Contact

Leer Advies Buro
Anna Paulownalaan 12
5583 BE Waalre (Aalst)
Tel: 040-2217259
Mail: frans@leeradviesburo.nl

voortgezet onderwijs

Studenten in het voortgezet onderwijs kunnen om verschillende redenen vastlopen. De meest voortkomende zijn:
- leerstoornissen die op een lager onderwijsniveau gecompenseerd konden worden zoals dyslexie en dyscalculie.
- hiaten in de kennis al dan niet het gevolg van ziekte, een moeilijke periode of een klas of docent die niet goed  functioneert.
- onvoldoende ontwikkelde leervoorwaarden zoals rekenvaardigheid, leesvaardigheid of studietechnieken.

Het Leer Advies Buro biedt ondersteuning aan bij leerachterstanden en -problemen met de volgende vakken: talen, wis-, natuur- en scheikunde, economie en bedrijfskunde.
Tijdens deze wekelijkse een-op-een begeleidingsuren wordt niet goed begrepen lesstof opnieuw uitgelegd, worden hiaten opgevuld, toetsen voorbereid, studiemethodieken aangereikt en er wordt geholpen met het plannen en maken van huiswerk.

Daarnaast geeft het Leer Advies Buro gerichte examentraining en begeleiding (proefexamens) aan examenkandidaten op alle niveaus.
Ook proberen wij (indien nodig) te helpen bij het kiezen van de juiste vervolgopleiding.

algemene voorwaarden | kvk: 123456789 | Copyright: SolidForm Web Solutions | Contact